Názory - Josef a Michal Hosnedlovi

Vyšší vzdělání v Klatovech by mělo být propojeno s místními firmami, s následnou jistotou zaměstnání. Pozornost by město mělo věnovat také zlepšení dopravní obslužnosti (MHD, cyklo) s posílením pěších pochůzek městské policie.