Sdružení pro Klatovy

Sdružení pro Klatovy
Sdružení nezávislých kandidátů a politické strany SNK Evropští demokraté

Svými profesemi, schopnostmi a úsilím chceme napomáhat všemu, co prospěje našemu městu, aby Klatovy byly prosperující, zdravé, živé a krásné.

Sdružujeme odborníky nejrůznějších profesí a širokých občanských aktivit.

Proč opět kandidujeme?

Protože moje zkušenost ukazuje, že v komunální sféře je zdravý rozum a nikoliv ideologie, nejspolehlivějším nástrojem k rozhodování o veřejných věcech.

Různá období přinášejí různé výzvy.

V roce 2010 jsem na otázku novinářky řekl, že budu-li zvolen, budu usilovat o to, aby herny to měly v Klatovech těžší. Nebylo to jednoduché období, nebylo bez střetů ani bez rizika. V r. 2013 se nám ale podařilo, jako první obci v České republice, vybojovat u Ústavního soudu změnu zákona tak, že rozhodování o hazardu bylo odňato státu a svěřeno výlučně do rukou obcí. V Klatovech byl hazard zlikvidován a zároveň se všem obcím a městům v republice otevřela možnost, aby i v této oblasti napříště samy rozhodovaly o svém území. Dnes si už málokdo uvědomí, že třeba tam, kde vznikla nová a navštěvovaná restaurace v centru Klatov, byla dříve herna.

Jaké jsou výzvy dneška? Dopřávat městu, aby bohatlo v hodnotách, které přestávají být samozřejmé: udržovat a spíše rozšiřovat městský bytový fond pro lidi v nouzi, kterou si nezavinili. Mezi ně počítám nejen ty, které vyhání válka, ale také a především ty, kterých bude stále přibývat – to je ty, kteří budou mít stále větší obtíže se zvládáním prudkého růstu energií a pro něž platit plné tržní nájemné bude stále obtížnější. Nezmenšovat nemovitý pozemkový majetek města, spíš jej příležitostně rozumně rozšiřovat. Získat do městských rukou provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury. Peníze byly a jsou – stačí vzít záměr vážně.

I tady budou střety a nesnáze. Ale význam těchto hodnot a jejich důležitost pro občany města aktuálně roste. A právě pro občany města se ve volbách angažujeme.

Za Sdružení pro Klatovy
Jiří Štancl

Kandidátní listina

1. JUDr. Jiří Štancl
muž, 70 let, advokát, Klatovy 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

2. Ing. Ivan Baroch
muž, 67 let, stavební technik, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

3. Ing. Michal Hosnedl
muž, 38 let, Klatovy 4, jednatel společnosti, Klatovy 4 , bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

4. MUDr. Jan Humplík
muž, 66 let, lékař, Klatovy 2, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

5. Jan Benda
muž, 60 let, realitní makléř, Klatovy 3, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

6. MUDr. Natália Palečková
žena, 56 let, lékařka, Klatovy 3, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

7. Petr Sklenář
muž, 52 let, majitel autoservisu, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

8. Stanislav Dubský
muž, 65 let, technik, Klatovy- Luby, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

9. Ing. Josef Hosnedl
muž, 38 let, jednatel společnosti, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

10. Doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.
muž, 43 let, vědecko-výzkumný pracovník, Klatovy –Štěpánovice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

11. Václav Fiala
muž, 67 let, Klatovy 5, sochař, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

12. Bc. Veronika Votípková
žena, 37 let, bankéř, Klatovy 3, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát  

13. Mgr. Jaroslav Janský
muž, 53 let, psycholog, Klatovy 2, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

14. Ing. Blanka Fedáková
 žena, 59 let, poradce v zemědělství, Klatovy, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

15. Jaroslav Hostaš
muž, 69 let, důchodce, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

16. Lenka Havlíčková
žena, 41 let, Klatovy 5, provozní specialista v pohostinství, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

17. Ing. Tereza Hosnedlová
žena, 34 let, firemní bankéř, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

18. MUDr. Jiří Skala
muž, 69 let, lékař, Klatovy 4, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Přečtete si

Otázka Českého rozhlasu: Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?
Otázka Českého rozhlasu: Zajištění dostupnosti lékařské péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto město může pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?
Otázka Českého rozhlasu: Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směřovali hlavní investice?
Otázka Českého rozhlasu: Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?
Představuji svůj pohled na problematická místa ve městě a možnosti, jak se s nimi vypořádávat.
Dotýkám se otázek pracovního uplatněná absolventů vysokých škol, dostatku či nedostatku lékařů, investičních priorit obce a parkování.
Proč jsem šel do Klatov?
Průmysl, vzdělání a doprava
Ceny a reality, odpady, bezpečnost ve městě
Městské byty, mladí lidé, městská hromadná doprava.

Jak volit

Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září. Právo volit má každý svéprávný občan, kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území obce. Na rozdíl od parlamentních voleb ale není možné volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého pobytu.

Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.