Názory – Jan Benda

Snažil bych se vykoupit významnější pozemky ve městě a následně na nich stavět bydlení. Současný stav je takový, že smluvní developer prodává byty za cca 86 000,- m2 a to je v nad možnosti a realitu mladých rodin. Výstavbou svých bytů by tak mohlo město ovlivnit výši nájemního bydlení. .Hlubší analýzou jsem zjistil i složení potřebných bytů. Město disponuje s rozpočtem cca 550mil . ročně a opravdu neví jak s nimi naložit. Již několikráte jsem navrhoval výstavbu vlastního bydlení-bez úspěchu. .

Zároveň přebytek rozpočtu by se měl směřovat do hospodaření s odpady, které je velmi nedostatečně řešeno. Denně se na skládku vyhazují tuny kvalitního papíru a tyto navyšují skládkované množství odpadu. Navýšením počtu pracovníků ve sběrném dvoře bych třídil např. kovový odpad.

Ke zvážení je také navýšení rozpočtu městské policie s následným efektem pěších hlídek jako to bývalo dříve. Domnívám se, že bezpečnost a pořádek ve městě by měl být prioritou.