Názory – MUDr. Jan Humplík

Dotýkám se otázek pracovního uplatněná absolventů vysokých škol, dostatku či nedostatku lékařů, investičních priorit obce a parkování.

Uplatnění pro absolventy VŠ na Klatovsku se může vylepšit jen změnou struktury zaměstnavatelů. Řekl bych, že toto může obec ovlivnit jen omezeně a nikoli v krátkém horizontu a to například cílenou politikou obsazování průmyslové zóny. Je to však běh na dlouhou trať nikoli na jedno volební období. Ostatní možnosti – přilákání VŠ nebo třeba úřadů státní správy - považuji spíše za nereálné.

Nedostatek zubařů eventuelně lékařů všeobecně: Z mého pohledu má kvalita zdravotní péče o populaci všeobecně klesající tendenci. Pro většinu lidí již je nebo v brzké budoucnosti bude obtížné najít praktického nebo zubního lékaře, který by se zabýval kvalitní prevencí. Zdravotní péče byla ponechána na pojišťovnách a to nese své (jedovaté) ovoce. Kdo se nestará a neplatí, ten nemá. A typická je právě péče stomatologická ale i např. gynekologická. Stav je dle mého názoru ovlivnitelný jen z vyšších pater politiky než z úrovně obce. Ta může pomoci mladým lékařům s bydlením, praktikům s nájmy ve svých nemovitostech nebo s náborovým příspěvkem.

Investice by měla obec směrovat do údržby a rozvoje infrastruktury – dopravy včetně komunikací, zásobování vodou, řešení problémů s parkováním, rozvojem základního školství včetně údržby budov apod. Vhodné by bylo pokračovat v investicích do sociálního bydlení a dle zájmu i do sportovišť.

Parkování bylo tématem majetkové komise opravdu často. Jinak než výstavbou nových parkovacích míst se stav asi opravdu nezlepší. Nechtěl bych jít cestou budování parkovišť a tím zabírat zeleň v centru i na sídlištích. Spíše se zamyslet nad možností vybudování parkovacího domu, pokud se tato možnost uvnitř hradeb nebo těsně za nimi najde a na sídlištích novou zástavbu povolovat jen s dostatkem parkovacích míst nejlépe v suterénech budov.