Parkování

Otázka Českého rozhlasu:

Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Odpověď:

Ke každému povolovanému bytovému domu musí být přiměřený počet parkovacích a garážových stání, případně garáží pod zemí. Tato zásada platí již nějaký čas, je nutné ji bezvýjimečně dodržovat. Parkovací domy by měly být spíše komerční záležitostí. Na dálniční přivaděč na Vysoké navazuje probíhající výstavba nové rychlostní komunikace, která povede dopravu obchvatem okolo Klatov. Dopravní zatížení se tím přesune a odlehčí se dosavadnímu víceproudovému průtahu městem. Na něm pak, podle předběžných konzultací s urbanisty a architekty, lze významnou část využít pro povrchová parkovací stání.