Kam směřovat investice

Otázka Českého rozhlasu:

Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směřovali hlavní investice?

Odpověď:

Dnešní situace je charakterizována válkou v naší bezprostřední blízkosti. Ta sebou nese nárůst cen energií, a bude stále obtížnější se s tím vyrovnat. Město by mělo začít postupně rozšiřovat svůj bytový fond. O něco levnější městské bydlení by pomohlo rodinám a těm, kdo to potřebují, cenový nárůst lépe zvládnout. Město by mělo i dále usilovat o převzetí vodovodní a kanalizační infrastruktury do svých rukou. V loňském roce část zastupitelstva tuto myšlenku prosazovala, vedení města bylo pověřeno jednat s majoritním vlastníkem o převzetí jeho podílu, avšak výsledek nebyl žádný. Máme ve městě několik městských budov, u nichž se počítá s nákladnou rekonstrukcí. Ale to nejdůležitější: nové volební období se doufám nestane impulsem k financování všech dobrých nápadů. Je nutný širší konsenzus na prioritách tak, aby rozpočet města zůstal v dobré kondici. Budoucnost lze bohužel těžko odhadnout a musíme být připraveni vždy na tu horší variantu.