Nedostatek zubařů

Otázka Českého rozhlasu:

Zajištění dostupnosti lékařské péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto město může pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Odpověď:

V Klatovech působí okolo 30 zubařů. V obcích v okolí 5 – 20 km od Klatov je to podobný počet. Zubařů v místě nebo ve snadno dosažitelné vzdálenosti není málo. Je možné, že mají různě dlouhé termíny objednání, ale akutní ošetření musí provést každý zubní lékař, k němuž se pacient dostaví. Klatovy nemusejí poskytovat zvláštní benefity - nabízí každému zájemci o otevření nové ordinace krásné umístění města v krajině, atraktivní prostředí s Šumavou za zády, dobrou úroveň sociálních služeb a další příznivé stránky, viz výše. Otevření nové ordinace je vázáno na politiku zdravotních pojišťoven, které, podle mých zkušeností, úhrady ošetření snižují, takže postupně stále větší část péče se kryje z přímých plateb pacientů. Ministerstvo zdravotnictví ale schvaluje pojišťovnám jejich zdravotně pojistné plány, které, doufám, zohledňují pokrytí a dostupnost lékařské péče na daném území.