Uplatnění pro absolventy VŠ

Otázka Českého rozhlasu:

Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Odpověď:

Koncentrace obyvatel do velkých měst je dlouhodobý trend a odpověď na tuto otázku neleží na úrovni obcí, nýbrž státu, pokud s tím stát vůbec něco dělat chce. Klatovy pečují o to, aby fungovalo to, co odpovídá jejich úkolům: dobré životní prostředí, nabídka bydlení, dobré zásobování, abych jmenoval alespoň některé.