SDRUŽENÍ PRO KLATOVY - SNK Evropští demokraté - Kandidátní listina pro komunální volby 2014

JUDr. Jiří Štancl
“Klatovy jsou neoddělitelnou součástí mého života, proto se dvacet let trvale věnuji komunálním záležitostem.”
JUDr. Jiří Štancl (62), advokát. Narodil se v Praze a od roku 1976 žije v Klatovech s manželkou Marií a syny Jiřím (35), Martinem (33) a Štěpánem (25). Od listopadu roku 1989 se aktivně podílí na tvorbě komunální politiky města. Čtyři volební období byl členem městského zastupitelstva.V letech 2010-2014 ve funkci místostarosty.
Ing. Ivan Baroch
“Svoboda a odpovědnost! Svobodu jsme získali a odpovědnosti se musíme stále učit.”
Ing. Ivan Baroch (59), spolumajitel stavební firmy Alfastav s.r.o. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Libuší, dcerou Terezou (28) a synem Ondřejem (29). V letech 2010-2014 byl městským zastupitelem a radním.
Ing. Jana Kučerová
“Myslím si, že jsem ve věku, kdy nastal čas se veřejně angažovat pro dobré věci v našm městě.”
Ing. Jana Kučerová (52) v manželem Michalem a dcerou Michaelou (25) žijí v Klatovech a Neznašovech. V pěstoun péči vychovávají Daniela (11). Provozuje obchod na klatovském náměstí. Dětem ve svém okolí pomáhá překonávat studijní těžkosti.
Jan Papež
“Kdo v něco věří, ten něco dělá. A já věřím, že naše město za to stojí.”
Jan Papež (40), zahradník. S manželkou Jaroslavou navrhuje a realizuje zahrady v rodinné firmě Zahrady s duší. Angažuje se v péči o městskou veřejnou zeleň. Narodil se a žije v Klatovech, už dva měsíce má syna Jana. V letech 2010-2014 byl městským zastupitelem a zasedal v Komisi pro kulturu a vzhled města a v Komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Karel Viták
“Je toho hodně, co můžeme udělat. Naší snahou by mělo být, aby se za nás nemusela naše vnoučata před svými vnoučaty stydět.”
Karel Viták (46), knihovník Městské knihovny Klatovy. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Michaelou a dcerami Lucií (17) a Klárou (14).
Václav Fiala
“Naše možnosti končí tam, kde končí naše fantazie a fantazie je nekonečná...“
Václav Weinfurter”
Václav Fiala (59), sochař. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Silvií a dcerou Rozárkou (8) a synem Robertem (3). Věnuje se výtvarnému umění. Specializuje se na práce pro veřejný prostor. V letech 2010-2014 byl městským zastupitelem a předsedal Komisi pro kulturu a vzhled města.
MUDr. František Musil
Hymna života
MATKA TEREZA
Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.
Já dodávám:
„Život je nejen rodina a medicína,
ale i fotbal – hrej ho!”
MUDr. František Musil (57), lékař – klinický biochemik, narozen v Plzni, od roku 1983 žije v Klatovech s manželkou Janou a syny Františkem (30) a Jiřím (25). Spolumajitel a vedoucí lékař nestátního laboratorního zdravotnického zařízení BioLab s.r.o. v Klatovech. Člen republikového představenstva (2011-2016) a místopředseda Okresního sdružení (2010 - 2015) České lékařské komory.
Bc. Vladimíra Holá
“Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.”
Mark Twain
Bc. Vladimíra Holá (43) se narodila a žije v Klatovech s manželem Václavem a syny Tomášem (17) a Lukášem (14). Pracuje v Klatovské nemocnici, a.s., jako zdravotní sestra a dokumentační pracovnice. Stále si prohlubuje vzdělání ve svém oboru na vysoké škole. Ve veřejném životě podporuje zdravý životní styl, fandí slušným a pracovitým lidem.
Ing. Lukáš Kroupa
“Život není med. I přesto může chutnat sladce.”
Lukáš Kroupa (25), čerstvý absolvent magisterského studia oboru Mezinárodní obchod a regionální vztahy. Poslední tři roky se ve volném čase věnuje vedení neziskové organizace LENOX. Ta provozuje sportovní klub věnující se florbalu určeného pro hráče na elektrických vozících. Je také autor projektu Pomáháme smíchem, jehož prostřednictvím bylo možné mj. uskutečnit pořad Na stojáka v Klatovech ve spolupráci s MěKS.
Mgr. Václav Šelmát
“Moudřejší ustoupí, ale hlouposti se má stát v cestě.” Staré české přísloví
Mgr. Václav Šelmát (37) žije s manželkou Marcelou, dcerou Kristýnou (7) a synem Davidem (4) v Klatovech, kde je také učitelem na základní škole na Plánické ulici. Je trenérem atletického dorostu. Ve veřejném životě podporuje slušné a pracovité lidi, vzdělání, kulturu, zdravé životní prostředí a amatérský sport.
Ing. Vladimíra Hrdinová
“Většina lidi je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.” Abraham Lincoln
Ing. Vladimíra Hrdinová se narodila a žije v Klatovech s manželem Janem. Pracuje jako referentka zahraničního obchodu v reklamní agentuře.
Ing. Marek Hnojský
“Život bez oběti je lehčí, ale rozhodně ne šťastnější.”
Ing. Marek Hnojský (36), stavební inženýr. Pracuje jako projektant stavebního úseku v technologické firmě. Narodil se v Klatovech, od roku 2011 žije v Otíně s manželkou a syny Matoušem (9) a Kryštofem (6).
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
“A je to !”
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. (28) žije se svojí ženou Petrou a dětmi Antonínem (3) a Amálií (1) v Klatovech. Pracuje jako fyzik výzkumník na Západočeské univerzitě v Plzni. V Klatovech ho více než věda zajímá, jak to udělat, aby se tu jeho dětem dobře žilo a mohli zde spokojeně vyrůstat. Nejvíce Klatovanů každoročně však oslovuje jinak, jako bas – mistr v Rybově České mši vánoční.
Bohumil Novák
"Co můžeme udělat, vidíme-li někoho, komu se nedaří držet se nad hladinou? Chvíli mu pomoct, než začne zase sám plavat."
Bohumil Novák (55) se narodil v Klatovech. Žije s manželkou Alžbětou, syny Lukášem (30), Nikolou (26) a dcerou Kristýnou (23) v Lubech. Pracovník Oblastní charity v Klatovech, vedoucí osobní asistence a soukromý dopravce. Podílel se na vytypování bezbarierových tras v Klatovech.
Zuzana Otrusinová
"Moje rodina pochází z Klatov a proto bych ráda alespoň málem přispěla k jejich dobrému životu a jejich pěkné podobě."
Zuzana Otrusinová (54) vystudovala knihkupeckou školu a léta v knihkupectví pracovala. Přes to, že v této práci nepokračuje, knihy jí zůstaly radostí. V současnosti pracuje v malé grafické dílně.
Petr Klimeš
"Jsme tím, co si myslíme. Ze svých myšlenek stavíme svůj svět." Buddha
Petr Klimeš (39), profesí truhlář. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Milenou, dcerou Eliškou (8) a synem Vojtou (12). Pracuje na Povodí Vltavy jako poříčný. Od roku 1990 je vedoucím skautského oddílu Šipka. V letech 2010-2014působil v bytové komisi.
Jaroslav Hostaš
"Chtěl bych – znamená nic, chci – dělá divy." Alexandre Vinet
Jaroslav Hostaš (60), provozuje rodinný obchod Akord na klatovském náměstí. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Miladou, dcerou Lucií (33) a synem Filipem (31). V letech 2010-2014 vedl Komisi pro nebytové prostory.
Mgr. Jaroslav Janský
"Chceš-li změnit svět, nebo cokoli, začni u sebe."
Mgr. Jaroslav Janský (45). Provozuje soukromou psychologickou poradnu v Klatovech, pracuje v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech a přednáší na vysoké škole. Narodil se v Praze a od roku 1991 žije v Klatovech s manželkou Pavlou. Má dceru Alžbětu (20) a syny Jáchyma (19) a Matěje (22) a jednu vnučku. V letech 2010-2014 působil v komisi sociálně-právní ochrany dětí.
Stanislav Dubský
"Na léčení trápení je práce lepší než láhev whisky." Thomas Alva Edison
Stanislav Dubský (57), elektromechanik. Narodil se v Klatovech, žije s manželkou Milenou a dcerami Olgou (25) a Terezou (32) v bývalé zemanské tvrzi v Lubech u Klatov.
Martin Kutálek
"Štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze." Periklés
Martin Kutálek (44), grafik. Žije v Klatovech s manželkou Marcelou a se dvěma dcerami Kateřinou a Klárou. Pracuje v grafickém ateliéru Kolář & Kutálek.
Josef Majer
"Pesimista vidí potíže v každé příležitosti. Optimista vidí příležitost v každé potíži." Winston Churchill
Josef Majer (53), spolumajitel tiskárny Dragon Press s.r.o.. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Hankou a synem Dominikem (26).
PaedDr. Zdeňka Hranáčová
"Neboj se občasné ztráty rovnováhy. Konečný výsledek stejně nemáš ve svých rukou."
PaedDr. Zdeňka Hranáčová (54) učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech. Věnuje se výtvarné tvorbě. Narodila se v Klatovech, žije s manželem Janem na venkově, kde chovají koně. Má dva syny Jiřího (25) a Radovana (33) a dva vnuky.V letech 2010-2014 zasedala v Komisi pro kulturu a vzhled města.
Mgr, Pavel Voráč
"Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem." Mark Twain
Mgr. Pavel Voráč (34), lékárník v rodinné lékárně. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Zdeňkou. Je předsedou okresního sdružení lékárníků.
Petr Sklenář
"Život je jako jízda na kole, chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být stále v pohybu." Albert Einstein
Petr Sklenář (44), majitel autoservisu. Narodil se a žije s rodinou v Klatovech. Podporuje automobilový sport v Klatovech.
Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer
"Každý je svého štěstí strůjcem."
Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer (62), učitel tělesné výchovy, zeměpisu a informatiky na základní škole v Klatovech. Narodil se v Klatovech a žije v Tajanově s manželkou Marií, syny Vlastimilem (29), Jiřím (26) a dcerou Marií (31). Věnoval se vrcholové atletice. Dodnes působí jako trenér nebo rozhodčí na atletických závodech.
Dušan Matějka
"Malá rozhodnutí jsou na nás, velká přicházejí, ani nevíme jak." Ferdinand Peroutka
Dušan Matějka (49), spolumajitel tiskárny Dragon Press s.r.o.. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Pavlínou, dcerou Terezou (21) a synem Tadeášem (19).
Gustav Fifka
"Život je krásný. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím." Bohumil Hrabal
Gustav Fifka (69), keramik. Narodil se a žije v Klatovech s manželkou Jaroslavou. Má dcery Pavlu (44) a Jaroslavu (36), syna Gustava (41), devět vnoučat a jedno pravnouče. Dvanáct let působil v zastupitelstvu města a podílel se na vytvoření komunální správy po roce 1989. V letech 2010-2014 zasedal v Komisi pro kulturu a vzhled města.

Vážení voliči,

děkuji vám vše, kteří jste pro kohokoli z našich kandidátů hlasovali a umožnili nám tak získat 4 mandáty v zastupitelstvu města. Obdrželi je: Jiří Štancl, Vlastimil Zwiefelhofer, Jan Papež, Ivan Baroch. Každého vašeho hlasu si vážíme a budeme usilovat o to, abychom tyto hlasy zužitkovali v činnosti pro město.

Srdečné díky

Za Sdružení pro Klatovy
Jiří Štancl

Aktuálně 13.10.2014 - Jiří Štancl: Odmítl jsem pokračovat ve funkci místostarosty