Volební program

Volební program

Náš program  na příští volební období není spekulací - vychází z toho, co jsme dokázali či nedokázali ve volebním období současném. Tiskacím písmem je příkladmo uvedeno to, co jsme udělali  nebo za čím jsme stáli, kurzívou potom to, jak chceme pokračovat.

Bezpečnost ve městě

Herny, postupná likvidace herních automatů. Z počtu 320 ks jich zbývá 70 a to jen proto, že ministerstvo financí  postupuje pomalu, ačkoli jsme spor u Ústavního soudu vyhráli. Další informace zde.
Dotáhneme do konce včetně likvidace tří černých heren, které tu vznikly. Policie už ve dvou z nich automaty zabavila. Další informace zde…

Pořádek na ulicích. Městská policie pracuje  v zásadě dobře, ale bude muset být ostřejší  v tlaku na ty, kdo narušují  veřejný pořádek, mj. také  na ty, kteří  obtěžují spoluobčany nepřístojným chováním.

Protidrogová prevence v praxi  dosahuje výsledků obtížně, zejména na úrovni kontaktů a kontroly osob na drogách závislých.  Podařilo se nám do Klatov dostat terénní program v r. 2012, v r. 2013 jsme jej  ukončili, 2014 jsme navázali nový program se společností Ulice, o.p.s. z Plzně.  Chceme pokračovat v tomto programu. Nechráníme tím závislé (u nich je naděje na vyléčení závislosti mizivá), ale chráníme tím sebe, většinovou společnost. Nechceme nacházet volně poházené jehly, nechceme, aby několik lidí ohrožovalo  přenosem infekce ostatní. Proto musíme situaci monitorovat, zajišťovat základní hygienu a mít dění pod kontrolou.

Zaměstnanost

Průmyslová zóna se pomalu naplňuje. Nových míst však je méně, část pracovních míst se pouze přesunuje z města do zóny. Musíme pokračovat v aktivním vyhledávání možných zaměstnavatelů, znovu předložíme k projednání otázku zaměstnání člověka, jehož jediným úkolem bude přitáhnout do města nová pracovní místa a bude na tom finančně motivován. Další informace zde.

Vytvořili jsme nová pravidla zadávání veřejných zakázek, dosud se ale neprosadila v praxi. Další informace zde. Více zohledňují místní firmy a místní zaměstnance.  Jejich využitím  lze dosáhnout i zaměstnávání uchazečů, zapsaných na úřadu práce nebo mladých absolventů. Budeme v tom pokračovat dál s cílem postupně nové zásady prosadit.  Nový přístup  klade  větší nároky na zaměstnance úřadu než posuzování zakázky podle jediného kriteria, jímž je cena, ale jiná cesta není. Navíc  můžeme získat se zakázkou  kromě zaměstnanosti  také další přidanou hodnotu, např. větší kvalitu zakázky (zohlednění nákladů životního cyklu), zohlednění životního prostředí , sociálních hledisek a další. Je to práce zatím pořád spíše průkopnická, ale i náš zákon zárodek takových možností dává. (§ 44/10, § 78 ZVZ). V EU je připravena nová Směrnice pro zadávání, podle které bude provedena novela našeho zákona od r. 2016, která tyto možnosti bude významně posilovat. Trend je tedy jasný.
Za zvážení stojí pokusit se zprostředkovat dialog mezi místní podnikatelskou sférou a středním odborným školstvím v součinnosti s Hospodářskou komorou.

Sociální péče a bydlení, životní prostředí

V Klatovech máme vytvořen třístupňový systém prostupného bydlení  (viz dokument). Brání vzniku vyloučených lokalit, které jsou zdrojem  konfliktů a výrazně komplikují život ve městě.  Umožňuje, aby každý našel přiměřené bydlení podle svých možností a zároveň je to systém ekonomicky soběstačný. Půjdeme tak dál, náš postup už byl oceněn. Další informace zde…

Koupili jsme do majetku od státu bývalou vojenskou svobodárnu/ posádkovou správu Na Bělidle. Je v pěkné lokalitě a nabízí se úvaha využít ji jako startovní byty pro mladě rodiny s dětmi anebo jako další dům pro seniory. Chceme v této oblasti provést analýzy a rozhodnout se pro řešení, které bude potřebné a efektivní.

Získali jsme do majetku křížovou cestu na Křesťanském vrchu. Nemocnice také uvolnila vedle stojící budovu porodnice. Začali jsme dělat kroky ke komplexnímu posouzení celé lokality s cílem využít ji pro obyvatele a návštěvníky při zachování rekreačního potenciálu, který obsahuje. Plánujeme k záměru uspořádat setkání s občany a veřejné projednání.

Městské stavby

Usilujeme o to, aby se prováděly na vysoké úrovni:  lávka mezi jezuitskou kolejí a kostelem, zvaná „prampouch“ v Balbínově ulici, dále nedávno otevřený Pavilon skla, pro který jsme získali od soukromého sběratel z Vídně dlouhodobou bezplatnou zápůjčku skla Loetz z Klášterského Mlýna, patrně nejkvalitnější sbírku tohoto skla v Evropě.

Na realizaci čeká  interiér nově zpřístupněné okrouhlice u letního kina (např. vertikální expozice dějin města s panoramatickým výhledem v kopuli), na nalezení svého účelu také čeká objekt býv. pivovaru – jezuitského semináře sv. Josefa, součást klatovských „Hradčan“.

Stáli jsme u myšlenky vybrat zpracovatele nového územního plánu města v odborné soutěži , které se zúčastnila řada urbanistických ateliéru.  Zvítězivší arch. Jakub Fišer byl, jak zhruba roční historie přípravy plánu ukazuje, nejlepší volbou. Územní plán se bude dokončovat v novém volebním období.

Svěřené dědictví

Ano, město je nám dočasně propůjčeno, vytvořily ho generace našich předků. Potřebujeme znát jeho historii, abychom porozuměli jeho duši  a chceme ho předat generacím, které přijdou po nás, ve stavu alespoň o něco lepším, než jsme jej převzali.  Proto jsme zavedli  tradici historických konferencí (Heydrichiáda, Koldín, Třetí odboj, další se plánují), které doplňují již delší dobu běžící Barokní Jezuitské Klatovy zdejšího Spolku klatovských katakomb.

V návaznosti na to jsme založili knižní edici našeho města s názvem Klatovy v prostoru a čase. Jednotlivé výtisky se prodávají v Infocentru.  Stáli jsme za realizací pomníku obětem holocaustu a obnovou drobných památek.

Na své obnovení čeká Pomník padlým legionářům, rozbitý v roce 1941 (nikoli nacisty, jak bychom očekávali, nýbrž přehnaně horlivou městskou správou, složenou vesměs z Čechů…)  a připomenutí dalších významných osobností, spojených s naším městem: Karel Fleischmann, Antonín Dvořák, Václav Talich, Václav Weinfurter…

Iniciovali jsem vznik Komise pro kulturu a vzhled města. Některé její podněty rada města přijala a byly realizovány, některé byly odmítnuty, celkově komise odvedla překvapivě vysoké penzum práce. V příštím období počítáme s jejím pokračováním v činnosti. Další informace zde…

Klatovy, dobré místo k životu

Leccos se udělalo (Renesanční dvorek a jeho využití pro koncerty i denní odpočinek pro veřejnost, nově otevřená zahrada u Pavilonu skla, nový vycházkový okruh s koncepcí zelených vrcholků okolo města), na lecčems se pracuje (klatovské parky), leccos nás čeká: koryto Drnového potoka jako originální odpočinková a zelená páteř města, úprava radničního dvorku, Divadelní ulice a další.
Chceme pokračovat v záměru přitáhnout do Klatov nový život přivedením  denního vysokého školství.

Klatovy jsme učinili součástí  celosvětové sítě  Zdravých měst, v níž čerpáme zkušenosti  a náměty pro zapojení veřejnosti do života města a vyvážené řízení města  na cestě udržitelného rozvoje, která vede k tomu, aby Klatovy byly dobrým místem k životu. V tomto trendu budeme pokračovat.

Klatovy patřily v 16. st. mezi 10 nejvýznamnějších českých měst.  Nejde o žebříčky, ale o vědomí patřičné hrdosti na sílu, krásu a význam našeho města. Usilujme společně o to, aby Klatovy byly opravdu dobrým místem k životu!

Za Sdružení: Jiří Štancl

Upozornění: celé volební období 2010 až 2014 jsme, jako Sdružení pro Klatovy,  pracovali v 27 členném zastupitelstvu v poměru  mandátů 5 : 22, v  9 členné radě města  v poměru 2 : 7, a to společně  s ODS  (5 členů) a TOP09 (2 členové).  V tříčlenném  vedení města jsme byli  v poměru 1:2 (starosta a druhý místostarosta jsou z ODS). Naše Sdružení tedy bylo v koalici na všech úrovních ve výrazné menšině, přesto jsme si vytvořili  dostatek  prostoru ke spolurozhodování, díky kterému se také hlásíme k plné odpovědnosti.

Jiří Štancl