Přečtěte si

Aktuálně 13.10.2014 - Jiří Štancl
Uprostřed historické zástavby stojí obluda. A místo toho, aby se hledalo řešení, jak se jí zbavit, přemýšlí se, jak ji zachovat. Takže turisté si fotí Černou věž, renesanční sgrafita a pak se diví, že jsme se za čtvrt století nezbavili symbolu socialismu.
Klatovy, tak jako každé město, musí reagovat na různou sociální situaci svých občanů. V oblasti bydlení praktikujeme několikastupňový systém úrovně bydlení. Tomu také odpovídá různá úroveň vybavení bytů a různá výše nájemného.
Shrnutí toho, co se v Klatovech podařilo a nepodařilo v období 2010 až 2014 v oblasti hazardu.
Radě města komise předložila v době svého trvání podněty a záměry nebo se vyjadřovala k zaslaným dotazům.
Odpovědi pro http://klatoviny.blogspot.cz