Odmítl jsem pokračovat ve funkci místostarosty

Odmítl jsem pokračovat ve funkci místostarosty

Vážení spoluobčané,
v místním deníku se objevují ničím nepodložené a  spekulativní úvahy o situaci na komunální politické scéně. Dovolte proto, abych vás, které to zajímá, seznámil stručně s děním, které se týká našeho dalšího postupu v městských záležitostech.

ODS oslovila 11.10. večer také nás (vedle TOP 09, Nestraníků a ČSSD) ve věci povolební koaliční spolupráce. Dnes jsem starostovi, který je volebním lídrem ODS sdělil, že vidím smysl své další práce na radnici jedině v případě, že budu dál schopen něco zlepšovat, měnit, posunovat dopředu. To ale je čím dál obtížnější bez efektivní součinnosti úřadu, která na některých místech stále více pokulhává. Uvedl jsem konkrétní případy. Má-li se situace zlepšit, považuji za nezbytné provést změnu na místech vedoucích dvou odborů a  následně se zabývat prací vedoucích dalších dvou odborů městského úřadu.

Moje stanovisko nebylo nové.  O činnosti úřadu jsme mnohokrát za 4 roky diskutovali, hledali cesty jak dál a pokusili jsme se 2x neúspěšně  prosadit změny na jednání rady města již během volebního období. (V jednom případě byl starosta pro, ale ani v takovém případě jsme nenašli většinovou podporu).

Starosta mi sdělil, že na některou změnu má pohled shodný se mnou, na některou rozdílný, ale že  v danou chvíli není schopen říci, jak by se k této otázce postavili členové jeho strany a už vůbec ne jak koaliční partner, kterého teprve hledají.

Můj závěr byl, že za takovéto situace nevidím smysl v tom, abych ve funkci místostarosty pokračoval. Díky za uplynulé 4 roky a městu přeji do dalších 4 let dobré vedení.

V Klatovech dne 13.10. 2014
Jiří Štancl