Budeme mít v Klatovech náměstí Přemysla Otakara II?

Místo Rybníčků Náměstí Přemysla Otakara II

Zastupitelstvo města dne 11.9.2018 vyhovělo návrhu na přejmenování lokality „Rybníčky“ na „náměstí Přemysla Otakara II.“ (viz příloha). Změna je problematická z následujících důvodů:

Prostranství, které se tím přejmenovává, není náměstím.

Název „Rybníčky“ je dán historicky, je zažitý, stručný a vystihuje situaci, která tam v minulosti byla typická.

Přemysl Otakar založil českých měst celou řadu, v čele stojí České Budějovice a další města, jejichž náměstí a ulice stejné označení nesou dlouhodobě a historicky. Klatovy nepotřebují se na konec této řady stavět.

„Náměstí Přemysla Otakara II.“ je předzvěstí budoucí sochy. Názvuky na to byly při diskusi slyšet. Vidím-li nepodařenou sochu panovníka na skutečném klatovském náměstí, mám z reparátu obavy.

V diskusi se většinu zastupitelů nepodařilo přesvědčit. Jisté ale zůstává, že přejmenování nijak neusnadní život občanů, ani provoz našeho města, ba ani jeho renomé. Nebo se snad předkladatelé domnívají, že lidé teď budou nově říkat „sejdeme se na Náměstí Přemysla Otakara II.“?

Jiří Štancl
Příloha: Zpráva pro zastupitelstvo města (formát pdf)